artikler
 

Der er alternativer til hormonpiller

Bodymind-terapeut Hanne Bom lavede for et par år siden et projekt i New Zealand for kvinder i overgangsalderen, og p.t. skriver hun en bog om resultaterne. Projektet gjorde hende interesseret i naturligt progesteron. I dag bruger hun selv progesteron-creme for at forebygge knogleskørhed. Hun er meget kritisk over for den traditionelle hormonbehandling og betragter menopausen som en mulighed for personlig vækst og for, at kvinder bliver personlig styrket.

Hvis der skal komme alternativer til den traditionelle hormonbehandling, er kvinder nød til at gå til deres læge og forlange det. Alternativerne kommer ikke fra medicinalindustrien, for de tjener deres penge på alt andet end naturprodukter.
Det siger Hanne Bom, 58 år, der er bodymind-terapeut – en retning inden for kropspsykoterapien. Hun har boet i New Zealand i flere perioder af sit liv, og i 1995 lavede hun sammen med en veninde, som er sygeplejerske, et projekt for en gruppe newzealandske kvinder i overgangsalderen. Målet var bl.a. at give kvinder andre valg end at gå til lægen og få hormonpiller og at se overgangsalderen som en sund livsovergang i stedet for en mangelsygdom.
Hun og hendes veninde udvalgte 20 kvinder, som ikke var i hormonbehandling til at være med i det etårige projekt. De, der havde meldt sig havde bl.a. uregelmæssige menstruationer, hedeture og humørsvingninger. Hanne Bom lavede forskellige kropslige og psykologiske øvelser med kvinderne, bl.a. hjalp hun dem med at styrke deres jordforbindelse og komme i bedre kontakt med deres følelser. Mange af kvinderne var belastede, stressede og hang fast i gamle psykologiske mønstre. Det kan påvirke kroppen. Symptomer som f. eks. Hedeture kan være et udtryk for, at man er stresset. Hanne Bom interviewede kvinderne – hvoraf de fleste var midt i 40’erne til slutningen af 50’erne – før projektet og igen, da der var gået et halvt og et helt år.
I starten sagde flere: ”Det er ikke sikkert, at vi kan klare os uden hormoner.” Men da året var omme, havde alle fået det bedre. Vi spurgte dem: ”Hvad med jeres symptomer?” De svarede: ”hvilke symptomer – dem tænker vi ikke over.” Og selv om nogle af dem stadig havde symptomer, havde de radikalt ændret deres holdning til symptomerne, hvilket betød, at de ikke længere generede så meget.
Hanne Bom mener bl.a., at projektet blev en succes, fordi kvinderne var i en tryg gruppe, hvor de delte deres erfaringer med hinanden.
Hanne Bom er ved at skrive en bog om projektet, så andre kvinder kan se, at det er muligt at få det bedre. Når bogen er færdig, skal den udgives i New Zealand, men der kommer også et hæfte på dansk om resultaterne.

Bruger naturligt progesteron som creme
Inspireret af arbejdet med kvinderne i New Zealand læste Hanne Bom en del litteratur om overgangsalderen, bl.a. om naturligt progesteron. Progesteron er et kvindeligt hormon – dét hormon der skal holde barnet sikkert under graviditeten, og produktionen af hormonet stiger ved ægløsningen. Omkring menopausen falder kroppens produktion af progesteron drastisk – meget mere end østrogenproduktionen.
Flere forskere har lavet forsøg med et naturligt progesteronprodukt og har fundet ud af, at det afhjælper symptomerne på menopausen og PMS. Naturligt progesteron bliver udvundet af vilde yams ( en grønsag, der bl.a. dyrkes i Mexico) og sojabønner, og det har ingen bivirkninger. Den amerikanske læge John Lee har gennem 20 år forsket i naturligt progesteron, og han har bl.a. skrevet bogen What your doctor may not tell you about menopause (Hvad din læge ikke fortæller dig om menopause), som beskriver alle teorierne om progesteron. Det er bl.a. John Lees erfaring, at naturligt progesteron kan forebygge knogleskørhed og genopbygge koglerne selv hos ældre kvinder. Han har haft kvinder over 70 år i behandling, som har forøget knoglemassen med 29 pct. over tre år.
Hanne Bom bruger for øjeblikket naturligt progesteron ved at smøre det på huden som en creme. De har alle fået deres knoglemasse scannet, inden de gik i gang. Tanken er, at de vil bruge cremen i otte måneder derefter lade sig scanne igen for at se, om progesteronet har hjulpet til at forøge deres knoglemasse. Hanne Bom er – ikke overraskende – kritisk over for den traditionelle hormonbehandling.
Mange forskellige forskningsresultater viser, at en del kvinder ikke producerer progesteron i mange år før menopausen. Derfor er det forkasteligt at sætte kvinder på østrogen, hvis det er noget andet, de har brug for, siger hun.
Østrogenet hæmmer godt nok nedbrydningen af knoglerne, men det genopbygger dem ikke som progesteron.
Man ved, at i Østen har kvinder ikke de samme symptomer på overgangsalderen, hedeture er et nærmest ukendt begreb, og de får ikke så ofte knogleskørhed. De får naturligt progesteron i gennem kosten og de rører sig mere, bl.a. gennem fysisk hårdt arbejde. Men hvis de bosætter sig i vesten, får de lige så svære symptomer omkring menopausen.
I Vesten lever vi i forvejen i et østrogendomineret samfund. Vi bliver bombarderet med syntetisk østrogen bl.a. gennem pesticider, som har en østrogenlignende virkning – og samtidig ordinerer lægerne ekstra østrogen i form af hormonbehandlinger! Så er der da noget galt, siger Hanne Bom.
På spørgsmålet om hun slet ikke mener, at nogle kvinder kan have glæde af østrogen, svare hun:
"Hvis en kvinde har det meget dårligt, er det da godt, at der er hjælp at hente. Vi giver jo også penicillin, hvis nogen er ved at dø af lungebetændelse. Dét, jeg kritiserer, er, at alle kvinde bliver sygeliggjort, og menopausen beskrives som en mangelsygdom. Man skal huske på, at al medicin har bivirkninger, og derfor er det forkasteligt, at man giver hormoner til kvinder, der ikke har brug for det."

Menopausens muligheder
Ifølge Hanne Bom kommer cirka 15 procent af alle kvinder igennem menopausen uden symptomer. Hun er selv en af dem.
Da jeg var 47 år, spurgte en veninde, om jeg havde nogen symptomer, og jeg anede ikke hvad hun talte om. Jeg tænkte: ”Hvordan i alverden kan jeg være i overgangsalderen, mit liv er lige begyndt!” Jeg sadlede jo om midt i livet ved at uddanne mig til bodymind-terapeut . Sideløbende med sin bog om det newzealandske projekter er Hanne Bom begyndt at undersøge, hvad der gør, at nogle kvinder ingen symptomer har. Hun har samlet et materiale på ti symptomfri kvinder for at se, hvad der kendetegner dem.
Foreløbig har jeg fundet dét fællestræk, at alle har været i gang med en personlig udvikling og dermed har taget midtvejsfasens udfordring op.
Hanne Bom oplever overgangsalderen som en mulighed for personlig og spirituel vækst.
- Kvinder bruges ofte 20 – 30 år i familiens tjeneste. På et tidspunkt er børnene fløjet fra reden, og måske har naturen udregnet det sådan, at når kvinder når en hvis alder, skal vores liv bruges til noget andet. Midaldrende kvinder har en kæmpe livserfaring, og vi har en funktion i forhold til at gå ud i samfundet og gøre nogle af det ting vi tror på. Dermed kan menopausen blive en tid, hvor der bliver frigjort energi, som kan bruges på en anden måde.
Hanne Bom er bestemt ikke enig i, at det fra naturens side kun er meningen, at kvinder kun skal blive 50 år, som det af og til bliver sagt af læger.
- Det er noget sludder, der har altid været gamle kvinder i alle samfund, og jo mere naturligt, man lever, jo ældre bliver man. Og når Hanne Bom hører om læger, der kan finde på at anbefale kvinder at tage hormonpiller, selv om de i forvejen er arveligt disponerede for brystkræft, bliver hun vred.
- Hvorfor ser de ikke på alternativerne til de kunstige hormoner? Hvad hvis man selv er en af dem, der får kræft? Det er fint med statistikker, der siger, at der ikke er så stor sandsynlighed for at hormonbehandling fremprovokerer brystkræft, men jeg vil nødig være en af dem, der får kræft. For dem er deres liv, det handler om.

Efter interviewet blev Hanne Bom scannet på Københavns Praktiserende lægers laboratorium for at se, om progesteron-cremen havde hjulpet. Det viste sig at hendes knoglemasse på bare syv måneder var forøget med fem procent. Hun blev første gang scannet i august 1997. På det tidspunkt lå hun ”lavt i middelområdet” i forhold til sin egen aldersgruppe og havde 80 procent af den knoglemasse, hun havde, da hun var ung. Efter syv måneders brug af progesteron-cremen var hendes knoglemasse altså forøget med fem procent. Hanne Bom har ikke på nogen måde ændret livsstil i forhold til f.eks. Kost eller motion, og hun mener derfor ikke, at der kan være andre forklaringer på hendes større knoglemasse end progesteron-cremen.

Forhandles hos
Elsebeth Grosbøl
Skovvej 20
6340 Kruså

Pris kr. 198,-

Se resten af prislisten her...